Restaurant Myslyvec


Ukraine, Lviv oblast, Mostyska Raion, Mostyska, str. Grushevskogo, 49 B (trasa M-11 Lviv - Shegyni)

Services

Contacts

Location map
  address
str. Grushevskogo, 49 B (trasa M-11 Lviv - Shegyni)
  telephone +38 (032) 344 35 56; +38 (098) 901 54 26
  Site http://myslyvets.welcome.lviv.ua

`